O aplikaciji
Barometar dječjih vrtića je mjerač zadovoljstva korisnika usluga dječjih vrtića na području Grada Vrgorca. Svrha ove aplikacije je dobiti feedback, odnosno povratnu informaciju o kvaliteti naših usluga, zadovoljstvu korisnika (djece i njihovih roditelja) i u konačnici poboljšati ukupnu kvalitetu usluge.

Aplikacija funkcionira tako da roditelji djece koja koriste usluge vrtića na području Grada Vrgorca, koji su pristali na sudjelovanje, ocjenjuju kvalitetu usluge prema određenim kriterijima koja im se postavljaju kao pitanja. Ocjenjivanje je anonimno, tako da nitko ne zna kako je koji pojedini roditelj ocijenio uslugu. Objavljuju se samo zbirni rezultati (prosjek za sve zajedno i za svaku grupu posebno). Ocjene su u obliku smajlića, a vrijede od 1 (nedovoljan) do 5 (odličan). Svaki registrirani roditelj u sustavu može promijeniti svoju ocjenu više puta, ali računa se samo ona zadnja ocjena u mjesecu. Ukupni rezultati ocjenjivanja, koje se provodi svakog mjeseca, prema vrtićima i grupama, javno su vidljivi svakom korisniku ove aplikacije.

Rezultati prikazani na ovoj stranici isključivo su prosjek ocjena koji su dali njihovi roditelji. Vodstvo, kao ni djelatnici u gradskoj upravi Grada Vrgorca, ne mogu ni na koji način utjecati na ocjene roditelja.

Cilj nam je podići standard i kvalitetu naših usluga, a predškolski odgoj je jedan od glavnih prioriteta našeg grada. Učinimo da nam djeca i roditelji budu što zadovoljniji, a to ćemo moći postići samo ako budemo slušali njihova mišljenja.

Ante Pranić, gradonačelnik
Nazad na naslovnu